Research:


Dormaels, A. & Vande Walle, G. (14 May 2013). Raising awareness of integrity: fight against corruption (Presentatie ‘Sensibilisering rond integriteit: strijd tegen corruptie’). Sensibiliseringsdag Interne controle en integriteit, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Auditorium Pacheco – Finance Tower, Brussels

Start: 16 May 2013
End: 16 May 2013
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: