Publication:


Vande Walle G. & Van Calster P. (eds.) (2009). De criminologische kant van het ondernemen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers – Het Groene Gras.

Date: 1 Jun 2009
Status: published
Authors: