Publication:


Vande Walle G. en Van Calster P. (2009). Inleiding: organisatiecriminologie in Nederland en België: op zoek naar een nieuw ritme, in: G. Vande Walle & P. Van Calster (eds.), De criminologische kant van het ondernemen, Den Haag, Boom, 1 – 10.

Date: 1 Jan 2009
Status: published
Authors: