Publication:


Vande Walle G., Slachtoffers van het farmaceutisch complex. Een verwaarloosd aspect van organisatiecriminaliteit, TvC, 2004, nr.2, 134-144, in: Bruinsma G., Huisman W. en van Swaaningen R. (eds), Basisteksten in de Criminologie II, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005.

Date: 4 Apr 2005
Status: published
Authors: