Publication:


Vande Walle G. (2004), Slachtoffers van organisatiecriminaliteit, Tijdschrift voor Criminologie, 2004, jrg. 46, nr.2.

Date: 1 Jan 2004
Status: published
Authors: