Publicatie:


Easton, M., Vincent, J., Dormaels, A. (2013). Het noodbeheer in nood? De (lokale) aanpak van noodsituaties aan de orde gesteld. In: A., Dormaels, M., Easton, J., Vincent, J.C., Gunst, W., Hardyns, (2013). Noodhulp en -planning: op zoek naar oplossingen voor enkele spanningsvelden bij het beheer van noodsituaties, Themanummer Orde van de dag, Kluwer, Mechelen, 5-16.

Datum: 6 sep 2013
Status: published
Auteurs: