Gewezen medewerker

Adres

Henleykaai 84
9000 Ghent

Biografie

Jeffrey Vincent (°1988) studeerde af als Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management. Hij beëindigde zijn studie met de scriptie informatiegestuurde werkwijze bij de strategische besluitvorming inzake internationale politiesamenwerking: Een verkennende analyse van de huidige Belgische situatie inzake intelligence led policing aan de hand van een casestudie omtrent de beeldvorming bij de directie Internationale Politiesamenwerking van de Belgische federale politie (Promotor: Dormaels Arne). Van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS) van de geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent waar hij (in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken) werkte rond een project over de rol van de burgemeesters tijdens het beheer van noodsituaties.

Sinds 1 november 2012 is hij werkzaam als adviseur bij de directie Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI) maar blijft hij  als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan GaPS.