Onderzoek:


Dormaels, A. & Vande Wallle, G. (22 March 2013). Presentatie ‘Bijdragen aan de strijd tegen corruptie’. Bijeenkomst van het Netwerk Integriteit. Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie, FOD Budget & Beheercontrole, Zaal Breugel, Brussel.

Start: 22 mrt 2013
Eind: 22 mrt 2013
Status: final
Categorie: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Medewerkers: