Onderzoek
  • Categorie: Promotorschap of dagelijkse leiding van scripties en doctoraatsproefschriften

Deze pagina bevat een overzicht van onze actieve bijdragen en/of organisatie van (inter)nationale conferenties, lezingen op universiteiten en wetenschappelijke instellingen (al dan niet op uitnodiging), gefinancierde onderzoeken en promotorschap van doctoraten en proefschriften.

Geen onderzoeken gevonden.