Onderzoek:


Bisschop, L. (2013, June 27th). Governance of transnational environmental crime. Case study research on the illegal trade in e-waste and tropical timber. Paper presented at the Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht.

Start: 27 jun 2013
Eind: 27 jun 2013
Status: final
Categorie: lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (op uitnodiging)
Medewerkers: