Onderzoek:


Easton, M. (2011). Promotor ‘De rol van burgemeester bij crisissituaties’. Co-promotor: Frederik Schoenaers (UCL). Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken, Directie Veiligheid & Preventie. Onderzoeker: Vincent Jeffrey. Looptijd: 1 november 2011- eind okt 2012. (lopend onderzoek)

Start: 1 jan 2011
Eind: 1 jan 2011
Status: final
Categorie: Financiering onderzoek
Medewerkers: