Onderzoek:


Vande Walle, G., Wayenberg, E., Easton, M. & Dormaels, A. (1 juli 2010). De plaats en betekenis van evaluatieonderzoek in de interbestuurlijke veiligheids- en preventieplannen . Paper presented at the Marktdag Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, The Netherlands.

Start: 1 jul 2010
Eind: 2 jul 2010
Status: final
Categorie: Actieve bijdrage op internationale congressen, symposia
Medewerkers: