Onderzoek:


Vande Walle, G., Dormaels, A. (1 juli 2010), De kwetsbaarheden voor corruptie van publieke sectororganisaties. Gevalstudie van de Belgische administratie Douane en Accijnzen. Paper presented at the Marktdag Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, The Netherlands.

Start: 1 jul 2010
Eind: 2 jul 2010
Status: final
Categorie: Actieve bijdrage op internationale congressen, symposia
Medewerkers: