Onderzoek:


Easton, M. (2010). Co-promotor project ‘Polarisering en radicalisering : Een integrale preventie aanpak’ in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie en in samenwerking met . dr. Paul Ponsaers (UGent), promotor; Prof. dr. Brice De Ruyver (UGent), co-promotor en co-promotor; dr. Antoinette Verhage (UGent). Onderzoekers van dienst waren Jo Hellinckx, Jannie Noppe en Maarten Van de Velde. Looptijd van het onderzoek: 12 maanden.

Start: 1 jan 2010
Eind: 1 jan 2010
Status: final
Categorie: Financiering onderzoek
Medewerkers: