Onderzoek:


Easton, M. (6 november 2003). Voorzitter discussiegroep Naar een versterkte rol van de lokale bestuurlijke overheden in het veiligheidsbeleid op de studiedag “Van normen naar kwaliteitsindicatoren voor de Lokale Politie: de invloed van lokale kenmerken en het gemeentelijke beleid op de invulling van de politiefunctie”, georganiseerd door het Centrum voor Politiestudies i.s.m. VUB en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Berchem.

Start: 6 nov 2003
Eind: 6 nov 2003
Status: final
Categorie: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Medewerkers: