Nieuws

CPS-studiedag: “Er zijn geen bruine of witte politieambtenaren ... alleen blauwe”! De (on)zin van etnische diversiteit in de po

18 sep 2020

Steeds vaker zien we gevallen van politiegeweld en politiediscriminatie in de openbaarheid komen. Hierdoor lijkt het vertrouwen in de politie, vooral bij minderheidsgroepen onder druk te staan. Uit onderzoek weten we dat hoe groter het vertrouwen in de politie en hoe legitiemer deze wordt gepercipieerd, hoe groter de kans dat de bevolking zal meewerken en zich niet tegen het politieoptreden zal verzetten.

Om hieraan oplossing te geven worden diversiteitsbeleidsplannen gemaakt door de politieorganisatie. In deze suggereert het beleid vaak om meer etnische diversiteit in het politiekorps te brengen. De inzet hierbij is van het politiekorps een spiegel van de maatschappij te maken. Vooral gemeenschappen met een migratieachtergrond zouden zich dan beter in de politie herkennen. Politiemensen met een migratieachtergrond kunnen tegelijkertijd ook bruggenbouwers zijn tussen de politie en de minderheidsgemeenschappen.

Op deze studiedag richten we ons op de vragen: waarom moeten we aandacht besteden aan etniciteit in de politieorganisatie, in het diversiteitsbeleid in het bijzonder? Wat is de rol  van politieambtenaren met een migratieachtergrond in de politieorganisatie? Het doel is onder meer een stem te geven aan politiemensen met een migratieachtergrond. Hoe ervaren zij de politie, het diversiteitsbeleid en wat is hun rol ten aanzien van minderheidsgemeenschappen? Verder gaan we na hoe we vorm zouden kunnen geven aan een diversiteitsbeleid, met het oog op creëren van een diversere of meer ‘gekleurde’ politieorganisatie.

In de namiddag wensen we een aantal workshops te organiseren waarin we in kleinere groepen actief debatteren en nadenken over mogelijke initiatieven voor de toekomst. We hopen daarbij concrete projecten te kunnen bedenken/ontwikkelen voor het diversiteitsbeleid van morgen. Projecten die de etnische diversiteit in de politieorganisatie versterken. 3 beleidsdomeinen of thema’s komen aan bod: (1) rekrutering en selectie; (2) diversiteitsbeleid s.l. ; (3) professioneel profileren.