Easton, M.: Sinds 2010 lid van de Stuurgroep 'Politie, een lerende organisatie’, Federale Politie. Daarin wordt vanuit de ‘Bologna filosofie’ nagegaan hoe het politieonderwijs aansluiting kan vinden bij het reguliere onderwijs.

Date: 14 Jan 2010
Status: final
Category: (a3) Werkgroepen en commissies
Users: