Research:


Dormaels, A. (26 februari 2013). Studentenonderzoek naar de perceptie van politiemedewerkers over integriteit, Netwerk Integriteit Vlaanderen, Stadhuis Sint-Niklaas.

Start: 26 Feb 2013
End: 26 Feb 2013
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: