Research:


Dormaels, A. & Easton, M. (26 November 2012). De invloed van de politieopleiding op maatschappelijke oriëntaties (The impact of police training on social orientations). Presentation at Consortium Education Research of the Police seminar ‘Changes in attitudes towards the police and the police organization of police cadets. Presenation of preliminary findings’, VUB, Brussel.

Start: 26 Nov 2012
End: 26 Nov 2012
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: