Research:


Dormaels, A. (30 november 2012). Gastles: Onderzoek naar percepties van corruptie in Vlaanderen. Voor het opleidingsonderdeel “Bestuurlijke Ethiek”. Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogent.

Start: 30 Nov 2012
End: 30 Nov 2012
Status: final
Category: lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (op uitnodiging)
Users: