Research:


Dormaels, A. (16 juni 2011). Percepties van de Vlaamse burger over corruptie. Paper presented at the Marktdag Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, The Netherlands.

Start: 16 Jun 2011
End: 17 Jun 2011
Status: final
Category: Actieve bijdrage op internationale congressen, symposia
Users: