Research:


De Kimpe, S., & Bisschop, L. (2009 December 15). Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders. Benelux-universiteit, Eindhoven - Prof. dr. Willy Bruggeman.

Start: 15 Sep 2009
End: 15 Sep 2009
Status: final
Category: lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (op uitnodiging)
Users: