Research:


Easton, M. (18 november 2002). Voorzitter werkgroep “cultuur en evaluatie” op studiedag “De evaluatie van het Mammoetbesluit’ georganiseerd door het Centrum voor Politiestudies, Leuven

Start: 18 Nov 2002
End: 18 Nov 2002
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: