Research:


Easton, M. (2001). Contractonderzoek in opdracht van PAWO (Platform Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen). Samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Gent (opleiding sociaal-agogisch werk, coördinatie), Arteveldehogeschool Gent (opleiding Sociaal Werk) en Universiteit Gent (Vakgroep Sociale Agogiek, Prof. dr. De Bie).

Start: 1 Jan 2001
End: 1 Jan 2001
Status: final
Category: Financiering onderzoek
Users: