Publication:


Easton, M. & Moelker, R. (2010). Militarisering en Constabularisering: groeien politie en krijgsmacht naar elkaar toe? Orde van de Dag, 50 (Themanummer Krijgsmacht en politie: two worlds apart?), 5-16.

Date: 1 Jan 2010
Status: published
Authors: