Publication:


Ponsaers, P. & Easton, M. (2009). Vervormende spiegels tussen politie en gemeenschap. In F., Bovenkerk, C., Brants, Van Der Poel, S. (Eds.), Pompe Reeks. Diverse kwesties - Liber Amicorum (pp.319-330). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (ISBN 978-90-8974-140-0).

Date: 1 Jan 2009
Status: published
Authors: