Publication:


Easton, M. (2006). De grensvervaging tussen politie en krijgsmacht ... een ‘vergeet-me-nietje’ voor de toekomst? Orde van de Dag, 33 (Themanummer Het kerntakendebat. Kiezen voor een democratische politie. Wat is dat?), 15-21.

Date: 1 Jan 2006
Status: published
Authors: