Publication:


Vermeulen G., Dormaels A. (ed.) (2002). Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten. Aangepast aan de Octopus-hervormingen (21e editie). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu.

Date: 26 Mar 2002
Status: published
Authors: