Publication:


Easton, M. (2000). Onderzoeksrapport ‘Toegankelijkheid Stadsdiensten Gent’, in opdracht van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, Stad Gent.

Date: 1 Jan 2000
Status: published
Authors: