Publication:


Easton, M. (1996). De demilitarisering van de Belgische rijkswacht, een organisatiesociologische benadering. voorgesteld op het WESWA (Werkgemeenschap voor de sociaal-wetenschappelijke studie van arbeid- en organisatievraagstukken)-congres, Utrecht.

Date: 1 Jan 1996
Status: published
Authors: