Publicatie:


Vande Walle G., De Pauw K. & Kools L. (eds), Class actions - Tegengewicht voor klassenjustitie?, Themanummer Orde van de Dag (p.3-5), Mechelen, Kluwer, juni, 54.

Datum: 1 jun 2011
Status: published
Auteurs: