Publicatie:


Vande Walle, G., Wayenberg, E., Easton, M. & Dormaels, A. (2010). De plaats en betekenis van evaluatieonderzoek in de interbestuurlijke veiligheids- en preventieplannen. Marktdag, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 1-2 juli 2010)

Datum: 1 jan 2010
Status: published
Auteurs: