Publicatie:


Vermeulen G., Dormaels A. (ed.) (2001). Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten. Aangepast aan de Octopus-hervormingen (20e editie). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu.

Datum: 4 mrt 2001
Status: published
Auteurs: