Onderzoek
  • Categorie: Verworven kredieten

Deze pagina bevat een overzicht van onze actieve bijdragen en/of organisatie van (inter)nationale conferenties, lezingen op universiteiten en wetenschappelijke instellingen (al dan niet op uitnodiging), gefinancierde onderzoeken en promotorschap van doctoraten en proefschriften.

Easton, M. (2009). Co-promotor ‘Vademecum Euregio Maas - Rijn / Mogelijkheden, rechten en verplichtingen, per operationeel punt, betreffende de grensoverschrijdende samenwerking’ met Prof. dr. Gert Vermeulen als hoofdpromotor (IRCP-UGent) en Co-promotoren : Prof. dr. Tom Vander Beken (IRCP-UGent), Prof. dr. Paul Ponsaers (SVA-UGent), Prof. dr. Marc Cools (SVA-UGent), Prof. dr. Gudrun Vande Walle (Gaps-Hogent). Opdrachtgever was de Federale Politie en onderzoekers van dienst: Els De Busser (IRCP-

Lees meer

Easton, M. (2009). Co-promotor ‘Nodale Politiestrategieën. Een multidisciplinair en vergelijkend onderzoek naar politie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere beveiliging’ (35.250 Euro) en met als Promotor : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent) - Co-promotor : Prof. dr. M. Cools (UGent).In onderaanneming van Prof. dr. B. Hoogenboom (Universiteit Nyenrode) en in opdrachtgever van Programma Politie en Wetenschap (Nl.). Fien Gilleir (Hogent) voerde het onderzoek uit dat 9 maanden in beslag nam

Lees meer

Easton, M. (2008). Promotor ‘Een vergelijkend onderzoek naar beleidsvrijheid en sturing. Uitgevoerd in samenwerking met Prof. dr. P. Ponsaers (UGent), Prof. Dr. A. Cachet (Erasmus, Nl), Prof dr. A.B. Ringeling (Erasmus, Nl), Dr. E. J. van der Torre (COT, Nl) & Prof dr. P. Tops (Politieacademie, Nl). Opdrachtgever: COT - Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement (NL), in opdracht van Programma Politie en Wetenschap, Nederland. Het onderzoek nam 19 maanden in beslag: 1 mei 2008 - 30 september

Lees meer

Easton, M. (2005). Coördinator van het onderzoek “Multiple Community Policing: Hoezo?” in opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid. Twee full-time onderzoekers zijn gedurende 28 maanden tewerkgesteld op de Hogeschool Gent. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Prof. Paul Ponsaers (Ugent), Prof. Els Enhus (VUB), Prof. Henk Elffers (UA), Prof. Frank Hutsebaut (KUL) en Lodewijk Gunther Moor (Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, Nederland). Natascha Vandevoorde, Chaim Demarée en

Lees meer