Nieuws

Seminar Policing in tijden van Covid-19: Interview met Prof. dr. Marleen Easton

9 dec 2020

Het seminar belicht het handelen van verschillende veiligheidsactoren tegen de achtergrond van de huidige coronacrisis. Welke veranderingen  zijn er aan het licht gekomen? Welke knelpunten zijn de afgelopen periode uitvergroot, welke gezichtspunten zijn er veranderd? Wat zijn de lessons learned en hoe kunnen die binnen de keten bijdragen aan verdere vak ontwikkeling? 

Tijdens het seminar worden diverse partijen in de veiligheidsketen bij elkaar gebracht, om kennis te delen, gezamenlijk te reflecteren op het handelen van  hun respectievelijke organisaties, inzicht te krijgen in de bredere context en na te denken over wat goed gaat en wat beter kan. 

De doelgroep bestaat uit professionals die actief zijn op het gebied van veiligheid of daar onderzoek naar doen. Het gaat daarbij om medewerkers van de Politie en ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie (OM), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gemeenten, ministeries, Reclassering, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en andere relevante partijen.  De achtergronden van de deelnemers kunnen variëren van strategisch tot tactisch en operationeel.

https://www.youtube.com/watch?v=feOEKHnw5xQ&list=PLaA5V7RHWDDEaIXyQArjlcQW6dNAsUxwD&index=2