Easton, M.: Sinds 1999: Deelname opleidingscommissies Departement Sociaal-Agogisch Werk, Opleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie en Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde, opleiding Bestuurskunde, Hogeschool Gent

Datum: 1 jan 1999
Status: final
Categorie: (b3) Inzet in de facultaire en universitaire structuren
Medewerkers: